China
   主页   大学概况   我校学生   学生服务   学校课程   成就报导   入学报名   

政府认证

Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak
Tun Dr Mahathir bin Mohamad
Tun Dr Ling Liong Sik

国际认证

 澳洲  伊朗  巴基斯坦
 波黑  伊拉克  沙特阿拉伯
 加拿大  意大利  南非
 中国  约旦  圣文森及格瑞那丁
 埃及  肯尼亚  斯里南卡
 印度  新西兰  英国
 印尼  阿曼    


相关链接
关于校长
各界认证
学校设施
国际联盟
友谊学校
学校位置图
校园联系中心

学校课程
环球课室
基础课程
专科文凭课程
本科文凭课程
研究生课程
英文课程

入学报名
入学日期
在线资询
在线注册 (英)
入学申请表下载

footer
© 2023 | 林国荣创意科技大学 | 版权所有
» 网站的设计与更新来自CCC
最新更新:2023